Role

SHIMANO

 1 Shimano Alivio 1 Shimano Catana 1 Shimano Nexave
 Shimano Alivio  Shimano Catana  Shimano Nexave
1 Shimano Sedona  1 Shimano Technium  1 Shimano Twin Power
 Shimano Sedona  Shimano Technium  Shimano Twin Power

SPRO

2 Spro Black Arc 2 Spro Blue Arc  2 Spro Custom
 Spro Black Arc  Spro Blue Arc  Spro Custom
2 Spro Hard Liner 2 Spro Incognito  2 Spro Necton
 Spro Hard Liner  Spro Incognito  Spro Necton
2 Spro Passion 2 Spro Performa 2 Spro Red Arc
 Spro Passion  Spro Performa  Spro Red Arc
 2 Spro Reset 2 Spro Serum  2 Spro Soraia
 Spro Reset  Spro Serum  Spro Soraia
2 Spro Super Caster 2 Spro Urban
 Spro Super Caster  Spro Urban

TICA

 3 Tica GB 3 Tica GT  3 Tica Libra
 Tica GB  Tica GT  Tica Libra

MITCHELL

4 Mitchell Avocet Silver  4 Mitchell Avocet Gold
 Mitchell Avocet Silver  Mitchell Avocet Gold

OKUMA

5 Okuma Ceymar 5 Okuma Distance Carp 5 Okuma Hexana
 Okuma Ceymar  Okuma Distance Carp  Okuma Hexana
5 Okuma Longbow 5 Okuma Metaloid 5 Okuma Revenger
 Okuma Longbow  Okuma Metaloid  Okuma Revenger
 5 Okuma Safina Noir  5 Okuma Travertine
 Okuma Safina Noir  Okuma Travertine

ABU GARCIA

6 Abu Garcia Cardinal 52FD 6 Abu Garcia Cardinal S30
 Abu Garcia Cardinal 52FD  Abu Garcia Cardinal S30

CORMORAN

 7 Cormoran Bull Fighter
 Cormoran Bull Fighter

TRABUCCO

 8 Trabucco Auris 8 Trabucco Legacy FD 2000 8 Trabucco Regent
 Trabucco Auris  Trabucco Legacy FD 2000  Trabucco Regent

ALCEDO

9 Alcedo Black 9 Alcedo First 9 Alcedo Green Line
 Alcedo Black  Alcedo First  Alcedo Green Line
9 Alcedo Pride Match 9 Alcedo Starter
 Alcedo Pride Match  Alcedo Starter

DIP

 10 Dip Merengue
 Dip Merengue

PENN

11 Penn Sargus
 Penn Sargus