Karabinska municija

GECO

Geco KARABIN 1 Geco KARABIN 2

NORMA

Norma KARABIN 1 Norma KARABIN 2

PRVI PARTIZAN

Prvi Partizan Uzice KARABIN 1 Prvi Partizan Uzice KARABIN 2

RWS

RWS KARABIN 1 RWS KARABIN 2

SAKO

Sako KARABIN 1 Sako KARABIN 2

SELLIER & BELLOT

Sellier & Bellot KARABIN 1 Sellier & Bellot KARABIN 2

WINCHESTER

Winchester KARABIN 1 Winchester KARABIN 2