Blog Grid

Novosti

Varaličarenje u zimskom periodu – Džigovanje

Skoro svima je poznato da je u zimskom periodu najtopliji sloj vode iznad samog dna. Upravo u tom sloju vode borave i kreću se sve vrste riba, čemu treba prilagoditi i tehniku varaličarenja, koja se obavlja povlačenjem varalice iznad samog dna, uz česte kontakte sa dnom. Za ovaj metod varaličarenja potrebna je dobra koncentracija i strpljenje. Na tekućoj vodi najčešće korišćene varalice pri voj metodi su džigovi pa je zbog njih ova tehnika i dobila naziv džigovanje.

Ako se ribolovac nalazi na obali, pre izbačaja džiga treba uzeti u obzir brzinu toka, dubinu, kao i vreme potrebno da varalica dotakne dno i dovede se pravilnom putanjom i potrebnom brzinom do željenog mesta. Kada je izbačaj izvršen, potrebno je osetiti dodir varalice sa dnom, koje se detektuje osećajem preko štapa ili po naglom opuštanju strune,što je znak za početak navođenja varalice na određeno mesto.

 

Vođenje se počinje sa podignutim štapom i kada džig, nošen tokom, prođe nizvodno od ribolovca spuštanjem štapa ili odmotavanjem strune treba sprečiti izdizanje džiga sa dna, jer zatezanje strune znači da se džig kreće sporije od rečnog toka i da zbog povećanog otpora teži izdizanju. Održavanjem kontakta džiga sa dnom, varalicu treba dovesti u identifikacioni prostor grabljivice, odnosno u zonu napada. Ovom tehnikom imitiramo ranjenu polu živu ribu koja predstavlja lak plen za grabljivicu.

 

Neke Osnovne Smernice

Prilikom vođenja i navođenja u zonu napada grabljivice, potrebno je izazvati nadražujući efekat, koji se postiže laganim podizanjem varalice za nekoliko desetina centimetara i jednakim spuštanjem, uz povremene kontakte sa dnom. Inače, kontakt sa dnom treba izbegavati i on se obavlja samo radi orjentira. Vrsta i težina džiga moraju biti precizno odabrani, odnosno prilagođeni uslovima u kojima lovimo, dubini vode i brzini toka.

 

Osnovu džigova čini udica sa olovnom glavom, pri čemu je telo od plastike ili silikona. Izrada džigova je jednostavna, što ih čini 40 do 50 puta jeftinijom varalicom od voblera. Česta kačenja za prepreke i kidanja varalice su neminovna u dubinskom vođenju varalice, ali zbog niske cene džiga to ne predstavlja problem kada se treba odlučiti za varaličarenje na terenima visokog rizika, kao što su potopljena stabla ili kamenjari. Na našim vodama najčešće su u upotrebi dva modela džiga ;Tail; (tejl) i ;Shad; (šed).

Tejl je varalica od meke plastike crvolikog tela sa repom u obliku znaka pitanja. Pre upotrebe kroz telo se provuce udica tako da rep ostane slobodan. Neki tejlovi bolje i izazovnije radi ako su navučeni na udicu tako da luk ili krivina udice bude kontra okrenut od krivine repa, a neki su izazovniji obrnuto navučeni, tako da krivina udice prati krivinu repa. Idealan rad ovih varalica možemo podešavati blagim zakretanjem tejla oko udice.

 

Njihov rad treba proveriti u plićaku gde ga vidimo golim okom. Za idealan rad tejla potrebno je da i njegov rep bude ravan, a ne iskrivljenšto je uzrok dužeg stajanja u kutijama i kesama. U tom slučaju potrebno je samo da iskrivljeni tejl stavimo u poluključalu vodu i nakon par sekundi barenja izvaditi i postaviti na ravnu površinu.Tako ga ostavite da stoji 7 dana, nakon čega je spreman za upotrebu.

Šed je varalica u obliku ribice sa spojlerom na repu. Izrađuje se od meke plastike ili silikona i natiče se na udicu tako da radni deo repa ostane slobodan. Od dužine i debljine radnog dela površine i ugla papuče, kao i žilavosti materijala, zavisiće i visina frekfencije i amplitude vibracije. Neki ribolovci više koriste šedove, neki samo tejlove. Moje je mišljenje da treba posegnuti zašto češćim menjanjem varalica, jer tako menjamo i vibraciju koja tog dana nije privlačna za grabljivicu.

Novosti

Vrste bijele ribe

Kada se spomene bela riba vrste koje se pod tim pojmom podrazumevaju u slatkim vodama nisu precizno definisane. Pored toga dodatnu gužvu mogu u celoj priči napraviti i razni lokalni nazivi, kao i zastupljenost različitih ribljivh vrsta na drugačijim vodotocima.

U osnovi je to naziv koji se koristio za različitu vrstu ribe koja je u nekom ranijem periodu bila više zastupljena i iz tog razligo manje cenjena kod kupaca. Vremena su se promenila jer su neke domaće vrste postale veoma retke a vrste riba poput babuške su postale veoma zastupljene.

Mada se taj naziv dosta koristi, malo je tekstova koji se bave time vrstama bele ribe, a oni koji postoje uglavnom obrađuju morske ribe. Često se može čuti da se u ovu grupu svstavaju manje vredne ribe, pune kostiju ili manje ukusne, ali to su sve stereotipi koji vladaju i koji se prenose bez ikakvog proveravanja. Stvarno stanje je da su sve vrste veoma bitne u ekosstemu i da su ukusne kad se kvalitetno pripreme za jelo.

Navešćemo najčešće vrste bele ribe: bucov, deverika, jaz (protfiš), mrena, klen, babuška, sabljar, crvenperka, bodorka, skobalj, šljivar, beovica, kesega, krupatica, plotica. Ovom spisku će mnogi zameriti da se neke vrste neopravdano nalaze na njemu, dok će drugi reći da nedostaju vrste kao što je karaš, linjak ili bandar. Kako ne postoji precizan spisak, nabrojali smo one najčešće koje se u ribarnicama proaju pod nazivom bela riba.

Malo Više O Svakoj Vrsti

Da bi malo bolje pojasnili nabrojane ribe, napisaćemo nešto malo više o njima, neke lokalne nazive, latinski naziv i osnovne karakteristike. Ideja za tekst je došla iz jedne diskusije, na prvi pogled je delovalo kao lak zadatak, ali nemoguće je sastaviti kompletan spisak.

 

Na slici iznad se nalazi krupna deverika, kao ilustracija da se pod pojmom vrste bele ribe mogu naći i kapitalni primerci.

Bucov (Aspius aspius) – je riba poznata još pod nazivima belun i bolen. Zaštićen je minimalno dužinom od 30 cm i lovostajem radi mresta ribe u periodu 15.04 do 15.06. Spada u istu grupu kao šaran, ali je grabljivica koja se hrani sitnim ribama. Pecaroši kapitalnim primercima smatraju komade teže od 7 kilograma.

Deverika (Abramis brama L.) – je riba koja se najčešće nalazi u ovoj grupi, a naziv koji se koristi za krupne primerke je lopatarka. Štiti se minimalnom merom od 25 cm,  a u periodu 15.04 do 31.05 se deverika nalazi u lovostaju zbog trajanja mresta. Hrani se biljnom hranom i sitnijom životinjskog porekla kao što su razni crvići.

 

Crnooka deverika (Abramis sapa P.) – na prvi pogled je ista kao deverika, ali naraste u značajno skromnijim dimenzijama. Većina ribolovaca ne pravi razliku između ove dve vrste, ne nalazi se pod posebnim režimom zaštite ni po veličini ni tokom mresta. Međutim na terenu se primenjuje ta zaštita kao za redovnu deveriku.

Jaz (Leuciscus idus) – je poznat i pod nazivom protfiš, a u vodi živi u jatima. Dok su manji hrana im je uglavnom biljnog porekla, ali kad postanu krupniji počinju da se hrane i sitnijim ribicama. Minimalna dužina je 20 cm, a lovostaj važi od 15 aprila do 31 maja. Jaz spada u vrste bele ribe koje mogu uspešno da se love varalicama.

Mrena (Barbus barbus) – ima karakterističan izgled tela, sa četri mala brka oko usta. Zaštićena je radi mresta lovostajem u periodu od 15. aprila do 31. maja, a minimalna dužina koja je dozvoljena za lov je 25cm. Spada u vsštojede jer se hrani biljnom i životinjskom hranom.

Klen (Squalius cephalus) – još jedan svaštojed koji se hrani mešovito. U pitanju je bela riba koja veoma česta u tekućim vodama koje su malo brže, mada bez problema opstaje i u sporotekućim i stajaćim vodama. Radi mresta je pod lovostajem od  15 aprila pa sve do 31 maja, a zaštićen je i najmanjom veličinom koja se može zadržati pri pecanju od 20 cm.

Babuška (Carasius gibelio) – spada u vrste bele ribe koje su sa strane stigle kod nas. Nije poreklom iz naših voda već iz Azije ali se sasvim lepo snašala i ovde. Nije zaštićena ni u periodu mrestakao ni minimalnom dužinom. Uglavnom se love manji primerci, ali povremeno zna da naiđe neka i težine oko 2 kg.

Sabljar (Pelecus cultratus) – vrsta poznata pod nazivima sabljarka i sabljarčica. Spada u ribe koje nisu nikako zaštićene zakonom. Ne naraste velik i najčešće se love komadi dužine od 20cm , mada postoje priče da može narasti do dužine od 60cm.

Crvenperka (Scardinius erythrophthalmus) – na našim prostorima naraste do skromnih dimenzija, pa verovatno iz tog razloga nije uzeta u obzir pri izradi spiska za zaštitu riba. Poznata je još pod nazivima crveonoka, krasnoperka, a često je mešaju i sa bodorkom.

Bodorka (Rutilus rutilus) – kad su u pitanju vrste bele ribe ovo je nezaobilazna vrsta. Često je mešaju sa crvenperkom sa kojom deli stanište i hranu. Za pecanje ove ribe se koristi uglavnom lakši pribor, a kao mamac se koriste hleb, crvići i gliste. Nije zaštićena ni jednom merom od izlova.

Skobalj (Chondrostoma nasus) – ova riba je poznata pod nazivima jatnik, škobalj,tintaš i podust. U pitanju je jatna riba koja se nalazi u tekućim i stajaćim vodama širom Srbije. Veoma cenjen od strane sportskih ribolovaca. Minimalna dužina je 20 cm, a zaštićen lovostajem od 15.04 do 31.05.

Šljivar (Vimba vimba L.) – često mešana vrsta sa skobaljem zbog sličnog izgleda. On ima najmanju dozvoljenu dužinu 15 cm, dok nije zaštićen merom lovostaja. Poznat je pod drugim nazivima plavonos, ogrica, buborak i kljunar.

Kesega (Abramis ballerus L.) – naziva se još špicer i kosalj. Naraste do dužine od oko 20 cm, a težina joj može biti i do 300 grama. Kreće se u jatima i svaštojed je. Nije zaštićena nikakvim dodatnim merama zaštite.

Krupatica (Blica bjoerkna L.) – svakako spada u vrste bele ribe koja se najlakše meša sa drugim sličnim ribama. Najčešće se pomešaju sa deverikom, sa kojom ima dosta sličnosti u fizičkom izgledu.

Plotica (Rutilus pigus virgo) – najviše je ima u bržim tekućim vodotocima, a može da se povremeno upeca i u sporijim niziskim vodama. Minimalna dimenzija 20 cm, a zaštita u peropdu mrešćenja od 15. aprila do 31. maja. Nalazi se među ugroženijim vrstama ribe.

Ovde se završava ovaj spisak, koji nikako ne treba uzimati kao kompletan ili ispravan. Ali on svkako sadrži najčešće vrste bele ribe koje će vam većina nabrojati u ovoj kategoriji. Kao što se može primetiti da se tu nalaze i vrste koje mogu narasti do prilično velikih dimenzija te ih to čini atraktivnim za pecaroše.

Dobar deo njih je zaštićen merama lovostaja i minimalne veličine koja se može nositi kući. Međutim drugi deo njih nije zaštićen nikakvom posebnom merom, ali na stavu je ribolovaca da ih ne idu ciljano loviti od polovine aprila pa sve do kraja maja meseca.

Novosti

Izbor puške za lov divlje svinje

Divlja svinja je u našim lovištima divljač koja je prilično brojna. Bar je tako u lovištima koja se nalaze u blizini većih vodotoka. Veoma je popularna za lov, pre svega zbog dostupnosti, a isto tako zbog svoje veličine. Lovi se na više načina i na osnovu toga se treba pristupiti odabiru tipa puške i kalibru.

Lovci mogu da biraju prilikom lova, da li će pokušati sa pogonom ili će divlju svinju čekati na čeki. Već od odabira načina lova, mogu se sagledati smernice za odabir oružija. Kod nekih lovaca je i dalje aktuelno razmišljanje da treba tražiti univerzalan kalibar i pušku za više načina lova. U praksi se prikazalo da ako se malo više računa povede o ovome i nabavi se puška samo za tip lova koji lovcu najviše odgovara, to vodi u dobre rezulatate. Ukoliko neko ima više različitih metoda kako voli da lovi, trebalo bi da razmisli o nabavci bar dve različite puške.

 

Koji Kalibar Za Karabin ?

Karabini su dobar izbor za lov divlje svinje sa čeke, i za takav lov je potrebno da je puška upucana na udaljenosti od 150 – 200 metara. U svetu se prilikom lova sa čeke puca u nekim situacijama na daljinama do 1000 m, ali u našim uslovima ne bi trebalo razmišljati o hicima na udaljenosti preko 300 metara.

U osnovi za lov sa čeke kalibar ne bi trebao biti manji od 6,5mm (težina zrna da bude preko 11 grama), međutim sa dobro upucanom puškom i pošto se pri ovakom lovu koristi oslonac odabir tačnog kalibra nije toliko presudan.

Međutim ni ovde ne treba ići u krajnost, odabir kalibra za karabin treba biti u skladu sa terenom gde se lovi i očekivanom veličinom divljači. Takođe je bitno da se vodi računa na kojoj je udaljenosti divlja svinja i da se ne puca ukoliko je predaleko. Ovde zna da prevari to što ima dosta čekanja pre nego se opali hitac i uz to se puca sa oslonca, što može navesti lovca da preceni svoje mogućnosti na terenu.

 

Kad se pogleda oružije koji lovci imaju u našim lovištima, može se uočiti da je veliki broj prerađenih vojnih pušaka u kalibru 7.62×39 i M76 u kalibru 8×57. Iako je u pitanju prerađeno vojno oružije, uprkos svim izmenama koje su na njemu napravljene ipak se vidi da je to vojno oružije.

Lov divlje svinje pogonom sa druge strane dovodi lovca da puca na divljak koja je na udalenosti manjoj od 50 metara. Međutim ovde bi preporuka bila da se uzme veći kalibar nego kad je u pitanju puška za lov sa čeke. Kalibar može biti .308 Win ili 30-06.Takođe još jedan kalabir o kojem se može razmisliti jeste .223 Rem.

Ovde ima prilično različitih mišljenja, ljudi olako odbacuju kalibar .308 Win kao suviše slab za divljač kao što je divlja svinja. Međutim u praksi se taj kalibar za karabin pokazao dovoljnim, ali da bi se osiguralo može se uzeti neki metak sa tvrđim zrnom. To će biti sasvim dovoljno da sa relativno preciznim hicem zaustavi i krupnu divlju svinju jer se pri pogonu uglavnom nikad ne puca na udaljenosti preko 100 metara, zapravo je to najčešće daljina od 50 metara.

Lov Sa Sačmom

Prema zakonu o lovu član 76 stav 11
“Zabranjeno je loviti lovostajem zaštićenu divljač:
11)  krupnu divljač puškom sa neolučenim cevima, osim divlje svinje ”

 

Lov sačmom nije poželjan i treba ga maksimalno izbegavati. Ali u nekim situacijama se svinje mogu samo sa sačmom i loviti, tad se koristiti sačma od 8.5 koja ima u patroni 9 komada.

Ovde se vode veoma velike rasprave, jer je uglavnom mišljenje da predlagači i oni koji donose zakone nisu upoznati sa situacijom na terenu. Argumenti su veoma suprostavljeni, Jadna strana tvrdi da je sa sačmom sigurnije gađati jer se neka lovišta nalaze blizu naseljenih mesta i postoji mogućnost da bi karabinsko zrno moglo da završi u naselju. Sa druge strane je predlog totalne zabrane upotrebe sačmarica iz razoga što se dosta divljači ranjava usled nepreciznosti i veoma velikih problema koji nastaju prilikom nesreća sa ranjavanjem u lovištu.

Kombinovane Puške U Lovu Divljih Svinja

Jedan od pravaca o kojem treba misliti jeste kombinovana puška. Jedna od dobrih kombinacija jeste model u kalibru 12 i 7.65R. U ovoj kombinaciji ima kvalitetnih čeških pušaka, a u poslednje vreme postaju dosta zastupljeni i proizvođači iz Rusije.

Pojedini lovci imaju mišljenje da se treba opremiti sa poluatomatskom puškom, jer se dobija mogućnost brzog ispaljivanja više metaka. Praksa je pokazala da je za efikasno korišćenje te prednosti poluatomatskog oružija, potrebno dosta vežbe, a ako se to vreme iskoristi za uvežbavanje gađanja sa redovnim karabinom, rezultati se mogu realno uporediti.

Kombinovane puške u našim lovištima imaju dva veoma udaljena tabora po načinu mišljenja. Treba razumeti da nije u pitanju idealno rešenje koje će od svakog napraviti super lovca. Ali sa druge strane nisu ni toliko loše da prave probleme. Svaki lovac treba za sebe da razmili da li bi mu odgovarala kombinovana puška i ako vidi da je to dobro rešenje treba se odluičiti u kojoj kombinaciji kalibara. Oni koji se odluče za ovaku pušku najčeće imaju u planu sa njom da love predatore i divlje svinje.

Jedna od osnovnih prednosti koje ima kombinovano oružije jeste da ga lovac uvek koristi i da je priviknut na njegov rad. Kod lovaca koji imaju više pušaka različite namene desi se prilikom promene puške  pri različitim lovovima da nakon promene ponove radenje sa oružija koje su koristili prethodni put. To u nekim situacijama dovodi do grešaka i promašaja. Prvi hitac ipak rešava stvar, ili bar trebao da je reši.

Results of Annual General Meeting

This design thinking also applies to building better homes for you and the environment. Our response was to apply advanced technology to design and build highly personalized. TheBuilt’s work includes commercial and retail banking projects, financial and investment facilities, corporate interiors.

Read more

Japan construction company eye investment

This design thinking also applies to building better homes for you and the environment. Our response was to apply advanced technology to design and build highly personalized. TheBuilt’s work includes commercial and retail banking projects, financial and investment facilities, corporate interiors.

Read more

Creative and unique buildings

Construction is the process of constructing a building or infrastructure. Construction differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a designated purchaser.

Read more

How to start Home renovation

TheBuilt’s work includes commercial and retail banking projects, financial and investment facilities, corporate interiors, LEED Certified projects, amusement, data and call centers, seismic and building.

Read more

TheBuilt Awards

We remain true to the same principles on which our company was founded over a hundred years ago: providing superior service to our clients, putting safety first, creating opportunities for our people, delivering exceptional work, fostering innovation, acting with integrity, and strengthening our communities.

Read more